Navodila za oglaševalce

1. Roki

Za oddajo gradiva je rok 8. dan v mesecu. Oglasni prostor lahko tudi predhodno rezervirate in določite njegovo pozicijo v časopisu. Vsi, ki imate dogovorjen oglas, lahko pripravljen oglas po dogovoru oddate tudi kasneje—najkasneje v štirih dneh. Za dodatne informacije pokličite v uredništvo na tel.: 041–719–444.

2. Pogoji objave

Za kasnejši preklic objave zaračunavamo odškodnino v višini 20 % vrednosti objave. Tržna sporočila morajo biti v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Za vsebino objave je odgovoren naročnik. Založnik si pridržuje pravico, da oglasov, ki vsebinsko ne ustrezajo uredniškim načelom, ne objavi. Prejetih in dokončno oblikovanih oglasov ne lektoriramo, če to z naročnikom oglasa ni posebej dogovorjeno.

3. Navodila za oddajo reklamnega sporočila

V ceni oglasa je všteto oblikovanje oglasa. Kdor odda že oblikovani oglas, mora oglas oddati v ustreznem formatu, s priloženim pdf ali printom. Oglasi naj bodo v formatu cdr, ai, eps (v krivuljah) oziroma pdf za tisk. V drugih primerih tudi v želenem formatu Worda in podobno. Oglasi so barvni na prvi in zadnji strani ali enobarvni na notranjih straneh. Ustrezati morajo v CMYK lestvici ali v BLACK oziroma GRAY. Če je datoteka oglasa prevelika (več kot 20Mb), vam ponujamo tudi ftp dostop, kamor boste datoteko naložili. Za to informacijo pokličite 041–344–292 (Sašo Jovanovič).

4. Mali oglasi

Mali oglasi se ne zaračunavajo. Vsebujejo le besedilno sporočilo, fotografij ne objavljamo. Če želite, da se objavi tudi slika, se to zaračuna po veljavnem ceniku za oglaševanje. Če ima ista oseba ali podjetje več malih oglasov, se ta objava omeji na največ tri v isti številki. Ponudniki storitev, ponudbe za delo ali oglasi s tržno vsebino morajo vsebovati tudi podatke podjetja oziroma ustanove, ki daje mali oglas v objavo. Brez teh podatkov smo po zakonu primorani takšne oglase zavrniti in brez pojasnil ne gredo v objavo.

5. Zahvale in besedila v spomin

Za objavo zahval in spominskih besedil veljajo enaka navodila kot pri oddaji prispevkov. Besedila in slike oddajte osebno v Tiskarni ACO, Cesta Dušana Kvedra 39, v Litiji ali v elektronski obliki. Vse prinešene fotografije se arhivirajo in jih lahko vrnemo po objavi. Fotografije brezplačno preskeniramo mi. Prevzamete jih na naslovu uredništva. Besedila za objavo vam v uredništvu lahko brezplačno pomagamo sestaviti. Cena za objavo velja po veljavnem ceniku za tekoče leto. Lahko zakupite poljubni prostor v ustreznih dimenzijah, a ne manj kot polovico prostora, ki je namenjen tem sporočilom.

6. Popusti

Nudimo vam določen popust, glede na velikost vašega naročila. Za ponudbo se obrnite na g. Aleksandra Jovanoviča na tiskarna.aco@siol.net oziroma GSM: 041–719–444.

7. Plačilni pogoji

Rok plačila je 8 dni po objavi oziroma prejetem računu. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti.